Ysgol Y Felin

	
		
	
	
	

Welcome

Nid da lle gellir gwell

Croeso i Wefan Ysgol y Felin

“Mae ein hysgol ni yn darparu amgylchedd diogel ac ysgogol lle gall yr holl ddisgyblion aeddfedu a dysgu. Rydym yn darparu ystod eang o gyfleoedd ar gyfer yr holl ddisgyblion. Cyfleoedd sydd nid yn unig yn ateb eu gofynion addysgol ond sydd hefyd yn eu cynorthwyo i ddatblygu’n unigolion annibynnol a chyfrifol. Byddent yn cael eu hannog i gyrraedd รข’u llawn potensial a hynny o fewn ethos o gydweithredu a goddefgarwch. Ein prif nod yw sicrhau fod pob unigolyn yn cyrraedd ei lawn potensial a hynny o fewn amgylchedd ysgogol a gofalgar.”

Mrs Helen Wynne

Pennaeth